สพป.นครราชสีมา เขต 1 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 33099 ค่าร้อยละ
ผอม 2287 6.91
เตี้ย 1191 3.60
เริ่มอ้วน+อ้วน 4618 13.95
ผอม+เตี้ย 484 1.46
อ้วน+เตี้ย 469 1.42
ไม่มีภาวะ 24050 72.66
691 360 1395 146 142 7266 จำนวนโรงเรียน 143