สพป.กาญจนบุรี เขต 3 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 19897 ค่าร้อยละ
ผอม 1337 6.72
เตี้ย 1316 6.61
เริ่มอ้วน+อ้วน 1244 6.25
ผอม+เตี้ย 552 2.77
อ้วน+เตี้ย 342 1.72
ไม่มีภาวะ 15106 75.92
672 661 625 277 172 7592 จำนวนโรงเรียน 80