สพป.กาญจนบุรี เขต 3 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 20249 ค่าร้อยละ
ผอม 1696 8.38
เตี้ย 1465 7.23
เริ่มอ้วน+อ้วน 1284 6.34
ผอม+เตี้ย 543 2.68
อ้วน+เตี้ย 297 1.47
ไม่มีภาวะ 14964 73.90
838 723 634 268 147 7390 จำนวนโรงเรียน 80