สพป.นครปฐม เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 26164 ค่าร้อยละ
ผอม 1295 4.95
เตี้ย 696 2.66
เริ่มอ้วน+อ้วน 3067 11.72
ผอม+เตี้ย 214 0.82
อ้วน+เตี้ย 206 0.79
ไม่มีภาวะ 20686 79.06
495 266 1172 082 079 7906 จำนวนโรงเรียน 118