สพป.นครปฐม เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 30627 ค่าร้อยละ
ผอม 1951 6.37
เตี้ย 1170 3.82
เริ่มอ้วน+อ้วน 3131 10.22
ผอม+เตี้ย 874 2.85
อ้วน+เตี้ย 1128 3.68
ไม่มีภาวะ 22373 73.05
637 382 1022 285 368 7305 จำนวนโรงเรียน 121