สพป.นครนายก : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 18038 ค่าร้อยละ
ผอม 949 5.26
เตี้ย 432 2.39
เริ่มอ้วน+อ้วน 1942 10.77
ผอม+เตี้ย 204 1.13
อ้วน+เตี้ย 291 1.61
ไม่มีภาวะ 14220 78.83
526 239 1077 113 161 7883 จำนวนโรงเรียน 131