สพป.ตาก เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 38525 ค่าร้อยละ
ผอม 2460 6.39
เตี้ย 3918 10.17
เริ่มอ้วน+อ้วน 1872 4.86
ผอม+เตี้ย 1209 3.14
อ้วน+เตี้ย 749 1.94
ไม่มีภาวะ 28317 73.50
639 1017 486 314 194 7350 จำนวนโรงเรียน 121