สพป.ตาก เขต 2 : PART # 30 3 2019

จำนวนนักเรียน 36972 ค่าร้อยละ
ผอม 2330 6.30
เตี้ย 3901 10.55
เริ่มอ้วน+อ้วน 1799 4.87
ผอม+เตี้ย 1174 3.18
อ้วน+เตี้ย 1031 2.79
ไม่มีภาวะ 26737 72.32
630 1055 487 318 279 7232 จำนวนโรงเรียน 121