สพป.ตาก เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 37641 ค่าร้อยละ
ผอม 3274 8.70
เตี้ย 4465 11.86
เริ่มอ้วน+อ้วน 1731 4.60
ผอม+เตี้ย 1677 4.46
อ้วน+เตี้ย 1086 2.89
ไม่มีภาวะ 25408 67.50
870 1186 460 446 289 6750 จำนวนโรงเรียน 121