สพป.ตาก เขต 1 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 12980 ค่าร้อยละ
ผอม 1276 9.83
เตี้ย 761 5.86
เริ่มอ้วน+อ้วน 1551 11.95
ผอม+เตี้ย 311 2.40
อ้วน+เตี้ย 309 2.38
ไม่มีภาวะ 8772 67.58
983 586 1195 240 238 6758 จำนวนโรงเรียน 108