สพป.ตราด : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 20081 ค่าร้อยละ
ผอม 1298 6.46
เตี้ย 729 3.63
เริ่มอ้วน+อ้วน 1755 8.74
ผอม+เตี้ย 560 2.79
อ้วน+เตี้ย 529 2.63
ไม่มีภาวะ 15210 75.74
646 363 874 279 263 7574 จำนวนโรงเรียน 106