สพป.ตรัง เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 21356 ค่าร้อยละ
ผอม 1198 5.61
เตี้ย 817 3.83
เริ่มอ้วน+อ้วน 1884 8.82
ผอม+เตี้ย 305 1.43
อ้วน+เตี้ย 394 1.84
ไม่มีภาวะ 16758 78.47
561 383 882 143 184 7847 จำนวนโรงเรียน 135