สพป.ตรัง เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 22368 ค่าร้อยละ
ผอม 2217 9.91
เตี้ย 1194 5.34
เริ่มอ้วน+อ้วน 2091 9.35
ผอม+เตี้ย 497 2.22
อ้วน+เตี้ย 753 3.37
ไม่มีภาวะ 15616 69.81
991 534 935 222 337 6981 จำนวนโรงเรียน 135