สพป.กาญจนบุรี เขต 2 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 14307 ค่าร้อยละ
ผอม 861 6.02
เตี้ย 518 3.62
เริ่มอ้วน+อ้วน 1400 9.79
ผอม+เตี้ย 342 2.39
อ้วน+เตี้ย 444 3.10
ไม่มีภาวะ 10742 75.08
602 362 979 239 310 7508 จำนวนโรงเรียน 100