สพป.กาญจนบุรี เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 14636 ค่าร้อยละ
ผอม 836 5.71
เตี้ย 554 3.79
เริ่มอ้วน+อ้วน 1280 8.75
ผอม+เตี้ย 247 1.69
อ้วน+เตี้ย 402 2.75
ไม่มีภาวะ 11317 77.32
571 379 875 169 275 7732 จำนวนโรงเรียน 100