สพป.เชียงใหม่ เขต 6 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 11880 ค่าร้อยละ
ผอม 1385 11.66
เตี้ย 892 7.51
เริ่มอ้วน+อ้วน 949 7.99
ผอม+เตี้ย 294 2.47
อ้วน+เตี้ย 227 1.91
ไม่มีภาวะ 8133 68.46
1166 751 799 247 191 6846 จำนวนโรงเรียน 100