สพป.เชียงใหม่ เขต 5 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 11973 ค่าร้อยละ
ผอม 811 6.77
เตี้ย 699 5.84
เริ่มอ้วน+อ้วน 776 6.48
ผอม+เตี้ย 341 2.85
อ้วน+เตี้ย 324 2.71
ไม่มีภาวะ 9022 75.35
677 584 648 285 271 7535 จำนวนโรงเรียน 99