สพป.เชียงใหม่ เขต 5 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 12190 ค่าร้อยละ
ผอม 1379 11.31
เตี้ย 957 7.85
เริ่มอ้วน+อ้วน 804 6.60
ผอม+เตี้ย 371 3.04
อ้วน+เตี้ย 337 2.76
ไม่มีภาวะ 8342 68.43
1131 785 660 304 276 6843 จำนวนโรงเรียน 99