สพป.เชียงใหม่ เขต 4 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 13209 ค่าร้อยละ
ผอม 887 6.72
เตี้ย 758 5.74
เริ่มอ้วน+อ้วน 1346 10.19
ผอม+เตี้ย 292 2.21
อ้วน+เตี้ย 252 1.91
ไม่มีภาวะ 9674 73.24
672 574 1019 221 191 7324 จำนวนโรงเรียน 86