สพป.เชียงใหม่ เขต 3 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 34050 ค่าร้อยละ
ผอม 1623 4.77
เตี้ย 1881 5.52
เริ่มอ้วน+อ้วน 2551 7.49
ผอม+เตี้ย 751 2.21
อ้วน+เตี้ย 833 2.45
ไม่มีภาวะ 26411 77.57
477 552 749 221 245 7757 จำนวนโรงเรียน 154