สพป.เชียงใหม่ เขต 2 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 19475 ค่าร้อยละ
ผอม 1284 6.59
เตี้ย 1172 6.02
เริ่มอ้วน+อ้วน 2071 10.63
ผอม+เตี้ย 686 3.52
อ้วน+เตี้ย 891 4.58
ไม่มีภาวะ 13371 68.66
659 602 1063 352 458 6866 จำนวนโรงเรียน 140