สพป.เชียงใหม่ เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 18774 ค่าร้อยละ
ผอม 1002 5.34
เตี้ย 630 3.36
เริ่มอ้วน+อ้วน 1844 9.82
ผอม+เตี้ย 582 3.10
อ้วน+เตี้ย 1423 7.58
ไม่มีภาวะ 13293 70.81
534 336 982 310 758 7081 จำนวนโรงเรียน 87