สพป.เชียงราย เขต 4 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 17351 ค่าร้อยละ
ผอม 923 5.32
เตี้ย 1132 6.52
เริ่มอ้วน+อ้วน 1181 6.81
ผอม+เตี้ย 277 1.60
อ้วน+เตี้ย 201 1.16
ไม่มีภาวะ 13637 78.59
532 652 681 160 116 7859 จำนวนโรงเรียน 133