สพป.เชียงราย เขต 3 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 27400 ค่าร้อยละ
ผอม 2403 8.77
เตี้ย 2316 8.45
เริ่มอ้วน+อ้วน 2528 9.23
ผอม+เตี้ย 982 3.58
อ้วน+เตี้ย 968 3.53
ไม่มีภาวะ 18203 66.43
877 845 923 358 353 6643 จำนวนโรงเรียน 139