สพป.เชียงราย เขต 2 : PART # 30 3 2019

จำนวนนักเรียน 20171 ค่าร้อยละ
ผอม 1046 5.19
เตี้ย 1032 5.12
เริ่มอ้วน+อ้วน 1517 7.52
ผอม+เตี้ย 423 2.10
อ้วน+เตี้ย 552 2.74
ไม่มีภาวะ 15601 77.34
519 512 752 210 274 7734 จำนวนโรงเรียน 146