สพป.เชียงราย เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 17614 ค่าร้อยละ
ผอม 1104 6.27
เตี้ย 758 4.30
เริ่มอ้วน+อ้วน 1895 10.76
ผอม+เตี้ย 488 2.77
อ้วน+เตี้ย 537 3.05
ไม่มีภาวะ 12832 72.85
627 430 1076 277 305 7285 จำนวนโรงเรียน 104