สพป.กาญจนบุรี เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 21271 ค่าร้อยละ
ผอม 1261 5.93
เตี้ย 761 3.58
เริ่มอ้วน+อ้วน 1872 8.80
ผอม+เตี้ย 415 1.95
อ้วน+เตี้ย 494 2.32
ไม่มีภาวะ 16468 77.42
593 358 880 195 232 7742 จำนวนโรงเรียน 139