สพป.กาญจนบุรี เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 21395 ค่าร้อยละ
ผอม 1944 9.09
เตี้ย 1040 4.86
เริ่มอ้วน+อ้วน 1924 8.99
ผอม+เตี้ย 484 2.26
อ้วน+เตี้ย 431 2.01
ไม่มีภาวะ 15572 72.78
909 486 899 226 201 7278 จำนวนโรงเรียน 139