สพป.ชุมพร เขต 2 : PART # 30 3 2019

จำนวนนักเรียน 19698 ค่าร้อยละ
ผอม 815 4.14
เตี้ย 688 3.49
เริ่มอ้วน+อ้วน 2177 11.05
ผอม+เตี้ย 383 1.94
อ้วน+เตี้ย 830 4.21
ไม่มีภาวะ 14805 75.16
414 349 1105 194 421 7516 จำนวนโรงเรียน 119