สพป.ชุมพร เขต 1 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 21395 ค่าร้อยละ
ผอม 1032 4.82
เตี้ย 651 3.04
เริ่มอ้วน+อ้วน 1888 8.82
ผอม+เตี้ย 396 1.85
อ้วน+เตี้ย 593 2.77
ไม่มีภาวะ 16835 78.69
482 304 882 185 277 7869 จำนวนโรงเรียน 108