สพป.ชุมพร เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 21997 ค่าร้อยละ
ผอม 1095 4.98
เตี้ย 771 3.51
เริ่มอ้วน+อ้วน 1727 7.85
ผอม+เตี้ย 442 2.01
อ้วน+เตี้ย 577 2.62
ไม่มีภาวะ 17385 79.03
498 351 785 201 262 7903 จำนวนโรงเรียน 108