สพป.ชัยภูมิ เขต 3 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 22119 ค่าร้อยละ
ผอม 1567 7.08
เตี้ย 942 4.26
เริ่มอ้วน+อ้วน 2118 9.58
ผอม+เตี้ย 442 2.00
อ้วน+เตี้ย 500 2.26
ไม่มีภาวะ 16550 74.82
708 426 958 200 226 7482 จำนวนโรงเรียน 188