สพป.ชัยภูมิ เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 29546 ค่าร้อยละ
ผอม 1689 5.72
เตี้ย 943 3.19
เริ่มอ้วน+อ้วน 2668 9.03
ผอม+เตี้ย 446 1.51
อ้วน+เตี้ย 492 1.67
ไม่มีภาวะ 23308 78.89
572 319 903 151 167 7889 จำนวนโรงเรียน 262