สพป.ชัยภูมิ เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 30012 ค่าร้อยละ
ผอม 2405 8.01
เตี้ย 1239 4.13
เริ่มอ้วน+อ้วน 2295 7.65
ผอม+เตี้ย 604 2.01
อ้วน+เตี้ย 875 2.92
ไม่มีภาวะ 22594 75.28
801 413 765 201 292 7528 จำนวนโรงเรียน 223