สพป.ชัยนาท : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 19357 ค่าร้อยละ
ผอม 1350 6.97
เตี้ย 990 5.11
เริ่มอ้วน+อ้วน 2647 13.67
ผอม+เตี้ย 643 3.32
อ้วน+เตี้ย 1003 5.18
ไม่มีภาวะ 12724 65.73
697 511 1367 332 518 6573 จำนวนโรงเรียน 162