สพป.ชลบุรี เขต 3 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 36635 ค่าร้อยละ
ผอม 2204 6.02
เตี้ย 1681 4.59
เริ่มอ้วน+อ้วน 3205 8.75
ผอม+เตี้ย 892 2.43
อ้วน+เตี้ย 1016 2.77
ไม่มีภาวะ 27637 75.44
602 459 875 243 277 7544 จำนวนโรงเรียน 81