สพป.ชลบุรี เขต 3 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 36219 ค่าร้อยละ
ผอม 2368 6.54
เตี้ย 1609 4.44
เริ่มอ้วน+อ้วน 3354 9.26
ผอม+เตี้ย 1393 3.85
อ้วน+เตี้ย 2050 5.66
ไม่มีภาวะ 25445 70.25
654 444 926 385 566 7025 จำนวนโรงเรียน 81