สพป.ยะลา เขต 3 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 7652 ค่าร้อยละ
ผอม 529 6.91
เตี้ย 657 8.59
เริ่มอ้วน+อ้วน 321 4.19
ผอม+เตี้ย 178 2.33
อ้วน+เตี้ย 140 1.83
ไม่มีภาวะ 5827 76.15
691 859 419 233 183 7615 จำนวนโรงเรียน 32