สพป.ยะลา เขต 3 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 7622 ค่าร้อยละ
ผอม 662 8.69
เตี้ย 773 10.14
เริ่มอ้วน+อ้วน 312 4.09
ผอม+เตี้ย 247 3.24
อ้วน+เตี้ย 237 3.11
ไม่มีภาวะ 5391 70.73
869 1014 409 324 311 7073 จำนวนโรงเรียน 32