สพป.ปัตตานี เขต 1 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 26974 ค่าร้อยละ
ผอม 3006 11.14
เตี้ย 2457 9.11
เริ่มอ้วน+อ้วน 1058 3.92
ผอม+เตี้ย 893 3.31
อ้วน+เตี้ย 268 0.99
ไม่มีภาวะ 19292 71.52
1114 911 392 331 099 7152 จำนวนโรงเรียน 136