สพป.ปัตตานี เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 27504 ค่าร้อยละ
ผอม 3490 12.69
เตี้ย 2911 10.58
เริ่มอ้วน+อ้วน 1134 4.12
ผอม+เตี้ย 926 3.37
อ้วน+เตี้ย 285 1.04
ไม่มีภาวะ 18758 68.20
1269 1058 412 337 104 6820 จำนวนโรงเรียน 136