สพป.พัทลุง เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 16078 ค่าร้อยละ
ผอม 865 5.38
เตี้ย 492 3.06
เริ่มอ้วน+อ้วน 1707 10.62
ผอม+เตี้ย 208 1.29
อ้วน+เตี้ย 306 1.90
ไม่มีภาวะ 12500 77.75
538 306 1062 129 190 7775 จำนวนโรงเรียน 117