สพป.พัทลุง เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 16072 ค่าร้อยละ
ผอม 865 5.38
เตี้ย 492 3.06
เริ่มอ้วน+อ้วน 1706 10.61
ผอม+เตี้ย 207 1.29
อ้วน+เตี้ย 306 1.90
ไม่มีภาวะ 12496 77.75
538 306 1061 129 190 7775 จำนวนโรงเรียน 116