สพป.ชลบุรี เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 23279 ค่าร้อยละ
ผอม 1094 4.70
เตี้ย 716 3.08
เริ่มอ้วน+อ้วน 2601 11.17
ผอม+เตี้ย 272 1.17
อ้วน+เตี้ย 467 2.01
ไม่มีภาวะ 18129 77.88
470 308 1117 117 201 7788 จำนวนโรงเรียน 112