สพป.ชลบุรี เขต 2 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 23286 ค่าร้อยละ
ผอม 1264 5.43
เตี้ย 786 3.38
เริ่มอ้วน+อ้วน 2411 10.35
ผอม+เตี้ย 303 1.30
อ้วน+เตี้ย 366 1.57
ไม่มีภาวะ 18156 77.97
543 338 1035 130 157 7797 จำนวนโรงเรียน 112