สพป.ชลบุรี เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 23127 ค่าร้อยละ
ผอม 1615 6.98
เตี้ย 1202 5.20
เริ่มอ้วน+อ้วน 2807 12.14
ผอม+เตี้ย 567 2.45
อ้วน+เตี้ย 873 3.77
ไม่มีภาวะ 16063 69.46
698 520 1214 245 377 6946 จำนวนโรงเรียน 112