สพป.สงขลา เขต 3 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 37156 ค่าร้อยละ
ผอม 2638 7.10
เตี้ย 2195 5.91
เริ่มอ้วน+อ้วน 2595 6.98
ผอม+เตี้ย 1229 3.31
อ้วน+เตี้ย 867 2.33
ไม่มีภาวะ 27632 74.37
710 591 698 331 233 7437 จำนวนโรงเรียน 193