สพป.สงขลา เขต 3 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 37891 ค่าร้อยละ
ผอม 2742 7.24
เตี้ย 2381 6.28
เริ่มอ้วน+อ้วน 2266 5.98
ผอม+เตี้ย 1275 3.36
อ้วน+เตี้ย 1142 3.01
ไม่มีภาวะ 28085 74.12
724 628 598 336 301 7412 จำนวนโรงเรียน 193