สพป.สงขลา เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 22205 ค่าร้อยละ
ผอม 1741 7.84
เตี้ย 1256 5.66
เริ่มอ้วน+อ้วน 2220 10.00
ผอม+เตี้ย 715 3.22
อ้วน+เตี้ย 839 3.78
ไม่มีภาวะ 15434 69.51
784 566 1000 322 378 6951 จำนวนโรงเรียน 126