สพป.สงขลา เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 21306 ค่าร้อยละ
ผอม 1355 6.36
เตี้ย 838 3.93
เริ่มอ้วน+อ้วน 1766 8.29
ผอม+เตี้ย 625 2.93
อ้วน+เตี้ย 667 3.13
ไม่มีภาวะ 16055 75.35
636 393 829 293 313 7535 จำนวนโรงเรียน 138