สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 24756 ค่าร้อยละ
ผอม 1306 5.28
เตี้ย 908 3.67
เริ่มอ้วน+อ้วน 2702 10.91
ผอม+เตี้ย 433 1.75
อ้วน+เตี้ย 445 1.80
ไม่มีภาวะ 18962 76.60
528 367 1091 175 180 7660 จำนวนโรงเรียน 154